Az igazság megtapasztalása

Az igazság megtapasztalása

Ahogy tudatába kerülünk a saját szellemi tudatosságunknak, felismerjük, kik vagyunk, és ezáltal Isten felismerése is lehetővé válik. A különböző filozófiai és vallási irányzatokban olyan sok elképzelést hallottunk Isten létezéséről vagy nem létezéséről. Az igazság megtapasztalásának az egyedüli módszere a saját tapasztalatunk.

Ha elkezdjük gyakorolni az örökkévaló lélek tudatosságát, akkor kilépünk az időből és térből, és belépünk a végtelenbe. Ott nemcsak önmagamat látom, mint örökkévaló lényt, de látom a többi lelket is. Felismerem a sok-sok örökkévaló lélek létezését. Ők is mind ugyanannak a családnak a részei, ők és én is örökkévalók vagyunk.

Minden lélek egy személyiség, örökkévaló és különleges. Mindannyian különböző kapacitással, különböző szintű minőséggel rendelkezünk. Ez megmagyarázza, hogy ebben a világban miért látunk ennyi különbözőséget. Ez is ennek a világnak a csodája és szépsége. Ugyanakkor fontos felismernünk, hogy a sok lélek között van egy lélek, aki abszolút mértékben rendelkezik az összes pozitív tulajdonsággal. Ennek a léleknek a neve: a Legfelső. Nem lehet több, csak egy, aki a Legfelső. Lehetnek sokan, akik nagyon jók, szuperek, de a Legfelső csak az Egyet jelentheti. Az összes lélek között csak egyetlenegy lélek van, aki a Legfelső. Ő az egyetlen, aki abszolút és korlátlan szeretettel, igazsággal, szépséggel és békével rendelkezik.

A meditációban Vele kapcsolódunk össze. Ha mi egy emberi lény társaságában töltjük az időnket, akkor az ő hatása elér minket és befolyásol. Minél több időt töltünk valakivel, annál nagyobb lesz a hatása. Minél erőteljesebb az, akivel az időmet töltöm, annál erőteljesebb lesz a hatása. Ezért van az, hogy különböző állapotokon megyünk keresztül a gondolkodásunkban, az érzelmeinkben, az érzéseinkben. Vannak nagyon pozitív, erőteljes gondolataink és néha ezek a gondolatok bár erőteljesek, de nem pozitívak. Ezek lehetnek nagyon negatívak is.

Ugyanakkor nemcsak az emberi lények befolyásolnak, de maga a környezet, a média és mindaz, amit látok és érzékelek önmagam körül. Ezek meghatározzák a tudatosságomat, az érzéseimet, a létezésemet. Láthatjuk, hogy az emberi dimenzión belül sok variáció van. Vannak jók és kevésbé jók. De ha eldöntöm, hogy azt szeretném, hogy egy állandó forrás befolyásoljon, ami állandóan pozitív, akkor, abban a pillanatban, hogy ezt eldöntöm, túllépek a fizikai dimenzión és elérem a szellemiség szintjét és elkezdem keresni a Legfelsőt. A lélek tudatosság állapotában megértem, hogy lehetőség van arra, hogy megtapasztaljam a Legfelső létezését. Ezzel kísérletezem. Használom a tudatom, a gondolataim erejét, hogy kapcsolatot teremtsek a Legfelsővel, az összes minőség Forrásával, az Eggyel, aki korlátlan mértékben rendelkezik ezekkel a minőségekkel. Ez a kísérlet átadja a létezése bizonyítékát.

A meditációban e kísérlet által tudjuk megtapasztalni Isten létezésének a valóságát, függetlenül attól, milyen vallási háttérből jöttünk, még akkor is, ha korábban elutasítottunk minden vallási irányzatot.