Az igazság ereje

Az igazság ereje

Az igazság erő. Az erő a belső forrásaink raktára, ami minket mentálisan, emocionálisan és szellemileg is egészségesen tart.

Az elégedettség nagy erő, a becsületes és egyszerű élet eredménye. Az elégedettség azt jelenti, hogy legyőztük a haszontalan vágyainkat. Azt mondják, hogy egy személy igazsága látható abból, hogy mennyire elégedett.

A belső erőnk kifejlesztéséhez becsületességre van szükségünk. A becsületesség azt jelenti, hogy az igazságot a mindennapi életben gyakoroljuk. A becsületesség nélkül az illúziók irányítanak. Minél nagyobbak az illúziók, annál gyengébbekké válunk.

Bármilyen tudással is rendelkezzünk, ha nem vagyunk becsületesek, akkor nem értjük meg, hogy befelé, önmagunkba kell fordulnunk, hogy megleljük azt, ami ahhoz szükséges, hogy változzunk. A becsületesség az, ami a figyelmünket önmagunkra irányítja, ahelyett, hogy másokra figyelnénk.

Amikor becsületesség van, akkor nincs lustaság, félelem vagy függőség. A lustaság ragaszkodás ahhoz, ami kényelmes a gondolkodásmódunkban. Akkor nincs ott a változáshoz a belső késztetés. Akkor a tudatosság nem tud felemelkedni ahhoz, ami nemes azért, mert a saját, jól ismert rutinjai rabja.

A félelem a megértés hiánya. A félelem a függőségből jön. Néha egyszerűen csak azért félünk, mert valami szokatlan. Ha az emberek becsületesek, akkor készek változni azért, mert a biztonságuk nem a körülményektől vagy a társadalmi normáktól függ, hanem az mélyről, önmagukból táplálkozik. Az emberek, akik élik az igazságot, tudják, ők nem veszíthetnek, ők csak tanulhatnak.

Minél inkább függ valaki egy gondolkodásmódtól, egy különleges személytől vagy egy különleges szereptől, annál inkább ott van a veszteség félelme. A függőség által teremtett biztonság illúzió. Az élet realitása az, hogy bármi, ami külsőleg hozzánk tartozik, bármely pillanatban eltűnhet. És akkor mit fogunk tenni? Hol van az életünk horgonya? Ha ez nem belül van, akkor szenvedni fogunk.

A függőség nem teremt jó kapcsolatot. Kötést teremt. Azt gondolni, hogy egy másik emberi lény tud minket teljesen elégedetté tenni, olyan abszurd, mint ha a kacsa teát inna! Egy függőségre alapozott kapcsolatban nincs igazság, ezért van benne félelem és elégedetlenség. Túlreagálunk és képzelgünk, és kis dolgokat felnagyítunk.

Az az ember, aki belső erővel rendelkezik, a dolgokat távlataiban látja. Ezt tesz minket képessé arra, hogy azokat hatékonyabban kezeljük.

A lustaság, a félelem és a függőség ugyanazt a szótárat használják. „Én nem tudom”, „Nem tudom, mikor”, „soha”, „talán”, „holnap”, „jövőre”. Ezeket a szavakat használjuk arra, hogy valamit elnézzünk önmagunknak vagy, hogy félre tegyünk dolgokat. Ez a magatartás soha nem adhat erőt.

Rendszerint a belső erő külső erőt teremt, ami képessé tesz arra, hogy a gondolatokat cselekedetté tegyük. Ez az erő soha nem nyers, durva vagy uralkodó, de finom és szilárd, anélkül, hogy rátaposnánk mások érzéseire.