A láthatatlan tényező

A láthatatlan tényező

A legerőteljesebb dolgok láthatatlanok. Például: a fa gyökere nem látszik, de csendesen táplálja a látható fát a föld alól. Egy ház a földben mélyen fekvő alapjaira támaszkodik; ha az alapok gyengék, a ház összedől, ha erőteljes nyomás éri, mint pl. földrengéskor. Az anyag lényege az atom; mérhetetlen nagy energiával rendelkezik, amit szabad szemmel nem láthatunk.

Láthatjuk Istent? Még nem találkoztam senkivel, aki már látta Őt. Az embereknek vannak tapasztalataik Istenről, érezhették Isten jelenlétét, de valójában senki nem látta, pedig milliók hisznek egy ilyen Lényben! Ugyanígy, amikor megismerjük az igazi énünket, feltesszük a kérdést: „Milyen a lélek? Hol helyezkedik el?”

Az emberi lény, a lélek és a test, a szellem és az anyag együttese. A test olyan, mint a számítógép hardver része, és a szellemi energia, a lélek egy parányi fény-chip, amiben minden felvételre kerül, amiben a lélek teljes programja benne van. Amikor csendben befelé figyelünk, emlékezni tudunk, és képesek vagyunk újra felfedezni a rég elfeledett dolgokat.

Ez a parányi, láthatatlan fény-chip akkor kezd el hatékonyan működni, amikor az eredeti tudatossághoz kapcsolódik, és újra aktiválja az eredeti minőségeket, amelyek képessé teszik a lelket a működésre, és arra, hogy a lélek kifejezze önmagát. A kapcsolat a koncentrált gondolat erejével jön létre, amit „lélek-tudatosságnak” neveznek. Ezzel a tudatossággal jön felszínre az eredeti szellemi identitás tapasztalata.

A léleknek öt elsődleges minősége van, amiről azt is mondhatnánk, hogy ezek az emberiség eredeti színei: béke, tisztaság, szeretet, tudás, boldogság

Béke

Ez a lélek eredeti minősége. A béke: belső derű, nyugalom, az erőszakmentesség állapota. A békének ebben az állapotában, harmóniában vagyok mindennel és mindenkivel, ami, vagy aki körülöttem van.

Tisztaság

A becsületesség és világosság állapota, amelyben ugyanaz vagyok kívül, mint belül, nem csapom be se magamat, se másokat. Következésképpen nincs jelen semmilyen mesterkéltség. A tisztaság az eredeti igazság állapota, amelyben semmilyen erőszakot nem követünk el mások ellen.

Szeretet

Talán ezt az eredeti minőséget a legnehezebb elérni, mivel már nagyon belekeveredett a ragaszkodás, a birtoklás és a függőség. A szeretet minősége azt jelenti, hogy „gondoskodom”, megosztok, és különösképp szabaddá teszek. A szellemi szeretet soha nem teremt függőséget, amelyben a másik lény nem találhatja meg önmagát, vagy nem lehet önmaga. Az univerzumban a szeretet a legnagyobb erő és áldás.

Tudás

A tudás azt jelenti, hogy ismerem magam, és az vagyok, aki örökké és valóban vagyok, és ebben a tudatosságban létezem. Az igazi tudás abban fejeződik ki, ami „vagyok”, túl az egó hamis illúzióján.

Boldogság

Csak akkor lehet boldogság, amikor tisztelettel viszonyulok magamhoz és másokhoz. Kapcsolatba kerülök az emberekkel és a természettel, és azon keresztül megtapasztalom az emberi élet beteljesülését.