Szellemiség a mindennapokban

Szellemiség a mindennapokban

A szellemiség lényege, hogy tudjuk, hogyan éljünk, és ez a tudás boldoggá tesz bennünket. A szellemiség nem vallási rituálék rendszere, hanem pozitív hozzáállás önmagunkhoz és másokhoz, ami az életet inkább élvezetessé, mint küzdelmessé teszi.

A boldog élet feltétele egyszerű: igaz kapcsolatok és a cél felismerése. A boldogság, vagy annak hiánya nem külső dolgokból származik, hanem a belső énünkből. Például nem a pénz hiánya az oka a boldogtalanságunknak, de nem is a pénz adja a boldogságot.

Az emberi tudatosság legnagyobb betegsége, hogy a legjobbat remélve mindig külső dolgokra figyelünk, amikor boldogságot akarunk, anélkül, hogy megvizsgálnánk a személyes értékeket, viselkedést és a szándékot. Ilyen reményekkel azonban nem tehetjük szebbé és boldogabbá az életünket. A boldogsághoz vezető utat így nem rövidíthetjük le. Senki sem teremtheti meg helyettünk az állandó belső jó közérzetünket. Ez mindenkor a saját feladatunk és felelősségünk. Külső dolgok közreműködhetnek, vezethetnek, inspirálhatnak, de végül is olyan életet élünk, amilyet mi magunk teremtünk.

Manapság az élet minden mozzanatát krízisek, csalódások, problémák kísérik. Hogyan kezeljük őket? Hogyan tudjuk elkerülni, hogy ne váljunk pesszimistákká vagy elgyötörtté? Hogyan találjuk meg a kiutat ebből a sötét labirintusból? Ehhez fényre van szükség: az önmegismerés fényére.

A velünk született szellemiség helyes perspektívát ad az életünknek. A jólétünk szempontjából ez a változás, amire minden emberi lény vágyik, döntő fontosságú.

Önmagunk ismerete öntiszteletet teremt, engedi a belső erő és pozitivitás áramlását, ami korábban soha nem tűnt lehetségesnek. Mi bármire képesek vagyunk, bármit megváltoztathatunk.

Manapság igen nagy szükségünk van a belső erőre, mivel az élet egyre jobban kicsúszik az irányításunk alól, és ez gyökértelenné és zavarodottá tesz bennünket.

Szükség van arra, hogy önmagunkban megtaláljuk az örök referenciapontot, ami erőt ad és magával hozza a cél felismerését is. Az igazság erő. Az igazság szükséges, mert nélküle az életünk nem működhet helyesen.

Az élet akkor működik jól, amikor helyesen gondolkodunk és gondoskodunk önmagunkról. Az énünk hiányosságainak a megvizsgálása és felismerése felszabadít. A becsületes felismerés bátorságot ad a félelem, bűnbánat és kifogások nélküli változáshoz.

A sikeres változás alapja az eredeti én pozitív minőségeinek az elfogadása. Ezek a minőségek belsők és valódiak. Az emberi szellemnek ezt az örökkévaló, halhatatlan jóságát gyakran figyelmen kívül hagyjuk, vagy nem törődünk vele.

Mint emberi lényeknek, a méltóságunk alapját önmagunk eredendő jósága adja. Ennek az eredendő jóságnak az életünkben való kifejeződése az, amit méltóságnak nevezünk, és ez az isteni minőség tesz bennünket igaz emberekké.

Amikor igazán emberhez méltók vagyunk, akkor az élet több mint túlélés. Ez a szeretet és cél örömteli tapasztalata.